DOEL   ACTIVITEITEN   PROJECTEN   PUBLICATIES   INTERVIEWS  BESTUUR  DEPENDANCE HEEZE  CONTACT  BELEIDSNOTA   FINANCIEN en JAARVERSLAG 2013

 

 

DOEL

Vredigheid is het doel van ons leven en met kennis en ervaring zijn 50 plussers in het voordeel.

Want Bewustzijn is de basis van een evenwichtige samenleving.

50 plussers kunnen de cirkel jongoud weer vernieuwen en indien nodig herstellen.

De VredigeHerberg is een Duurzame culturele ontmoetingsplaats daarvoor.

Door coaching en Persoonlijke ontwikkeling verhogen wij u eigen kwaliteit van leven.

Daarmee leveren we een positieve bijdrage aan de maatschappij.

Dit kan onder anderen door onze Mind Peace en Levenskunst projecten.

Waarbij het de bedoeling is dat bezoekers de kennis en ervaring opgedaan in de

samenkomsten delen en verspreiden.

Wij zetten onze kennis, ervaring, kwaliteit en  deskundigheid in en mogen uitdelen,

 want duurzaamheid en vredigheid geeft een goed gevoel.

 

 

 

Niet de dingen zelf

Maken de mensen ongelukkig,

Hun denkbeelden erover.

(Epictetus 0099)

 

 

Wij houden ons bezig met het Bruto Nationaal Welzijn,

En zijn gegrondvest op Gezondheid Educatie en preventie.

De toenemende specialisatie is desastreus voor de creativiteit.

Bij ons is er plaats voor degenen die willen werken aan integratie van Wijsheid en eigen Talent.

Want creativiteit is een voorwaarden voor inspiratie.

Het is maatschappelijk noodzakelijk, dat we anders en duurzamer gaan leven.

 

 

In de VredigeHerberg stil worden, studie, meditatie en luisteren.

Bewustzijn raapt je wilde gedachten bij elkaar.

Kijken naar je emotie, angst, agressie, gedachten en verlangen.

Maar blijf  kijken, dan onderga je ze niet.

 

 

De Stichting VredigeHerberg is een ideële organisatie

zonder winstdoelstellingen. Het werk wordt gedaan, door

mensen die zowel deskundig, idealistisch, als praktisch van aard zijn.

 

 

Creativiteit is het vermogen iets nieuws te maken

en het bestaande en voor de hand liggende

op Eigenzinnig wijze om te vormen.

Creativiteit ontstaat door een duurzame spanningsboog.

 

                                                                                                      

 

         ACTIVITEITEN :

                                      Mental coaching

                                      Onderzoek

Presentaties

                      Publicaties

                      Lezingen

                      Groepsgesprekken  en Studiedagen

 

Wij geven presentaties door het hele land en in Amsterdam bij de Zuidas maar tegenwoordig vooral in Heeze. (zie verderop scroll door)

Telefonische opgave 020- 6730033 Of per e-mail: vredigeherberg@hetnet.nl

In deze bijeenkomsten wordt op verschillende manieren een verbinding gelegd tussen de bron van ons bestaan, de aarde en de innerlijke ziel.

De Duurzaamheid van  ‘DE NIEUWE AARDE en DE NIEUWE MENS’

 

Lopende Projecten:

 

Nieuwe Aarde de Nieuwe Mens

Bewustzijns ontwikkeling

Krachtige 50 plussers

Gezonde Vrijwilligers

Levensloop en levenskunst

Bel voor informatie plaats en opgave tel. 020-6730033

 

Gezond Medicijn gebruik

Bel voor informatie Achmea Health Helpdesk  tel. 0900-4396635

en  ZAO Agis 020-5671619

Ouder Worden en Welzijn ( pijn- en stressreductie)

Het Coachen van diverse personen en groepen

tel. 020-6730033

 

 

PUBLICATIES

 

                                                                                                                                                             

BOEK drs. Mar J.P. van Spreeuwel

Ouder worden kun je zo...!   Recent

 

ISBN 90 8548 0078                                 

                                                                                                 

 

Mar van Spreeuwel haar motto is:  ‘Kleurrijke mensen vergrijzen niet’

Het boek ‘Ouder worden kun je zo…!’ Gaat over het bewustzijn van de ouder wordende mens.

Een fantastisch samengaan van wat Mar schrijft en wat ze anderen heeft laten zeggen.

Inspirerende 50-plussers die midden in de samenleving staan.

Door te mijmeren over een aantal thema’s kun je pijn en stress transformeren.

Je komt tot onvermoede inzichten je wordt liefdevoller en rijker.

 

Verkorte inhoudsopgave:

Tijd Tekort - Met je geest het ouder worden beďnvloeden.

Positief Ouder Worden – Mogelijkheden voor de ouder

wordende mens.

Mysterie van Bewustzijn en Dood – Terug naar je bron.

Pijn- en Stressreductie – Je eigen bewustzijn gebruiken.

 

en Interviews met:

Josepha Gall ( Stokoude ik weet wat het betekent)

Marry Pruys ( Bewegen voor Ouderen)

Wil Merkies (Een rolstoel maar dan wel de snelste)

Carmen Wijngaarden (In Suriname denken we niet in leeftijd)

Figaro Pasquale ( Kapper voor Haar en Ziel)

 

Mar van Spreeuwel was lange tijd als psychotherapeut, docent en wetenschapper

verbonden aan de Vrije Universiteit en een Psychiatrisch ziekenhuis.

Van haar hand verschenen tal van artikelen in uiteenlopende tijdschriften.

Zij geeft presentaties voor OUD EN JONG, werkers en vrijwilligers in het veld

van gezondheidszorg, het onderwijs en de natuur.

Momenteel is zij voorzitter van Stichting VredigeHerberg en betrokken bij een aantal

universitaire onderzoeken met en over 50 plussers.

 

 

 

   Verdere Publicaties

 

Kinderen schrijven over Wonen, Indruk, Bouwfonds 1975

Therapeut Cliënt en Privacy, Intermediair 1976

Samen op Weg, Intermediair 1977

Sociaal Therapie,  Marge 1978

Hulp zonder afhankelijkheid, Intermediair 1981

Kind en milieu 1988

 

Spiritualiteit voor alle leeftijden 1999

Het geslacht van New Age 1999

Spiritualiteit en Geld 2000

 

Tijd tekort: Hoe ouder hoe beter 2001

Wijs Eisen: Wij kunnen de dienst uitmaken 2001

Levenskunst: Wie ben ik? 2001

Later: Kwantummonade 2002

Veilig: Even Nadenken 2002

Politiek: Sofistische Economie 2002

Het Gelaat 2002

De Norm: Sappige Crown 2003

 

 

 

 

INTERVIEW        

                                                                               

 

Interview Marjolein Wolf voor Paravisie met  Mar van Spreeuwel: 

 

‘Als je ouder wordt, ga je steeds meer luisteren naar je hart’

In onze westerse cultuur staat jong en fit centraal. Ouder worden is doorgaans niet iets waar we ons op verheugen. Dat is jammer, vindt Mar van Spreeuwel, want juist op latere leeftijd komen we in een stadium met volop mogelijkheden en kwaliteiten. Een levensfase waarin spiritualiteit een belangrijke rol kan spelen. Mar van Spreeuwel geeft presentaties en workshops over positief ouder worden.

 

“Na je pensioen begint het leven pas!” zegt Mar van Spreeuwel lachend. De gepensioneerde psychotherapeute is zelf een mooi voorbeeld van deze uitspraak. Zij is op allerlei terreinen actief, reist het hele land door om lezingen en cursussen te geven en heeft onlangs het boek ‘Ouder worden kun je zo...!’ geschreven. “Als mensen ouder worden krijgen ze meer tijd voor zichzelf”, zegt ze. “De kinderen zijn opgegroeid en het huis uit en je hoeft niet meer te werken. Ook andere verplichtingen die een mens eerder in het leven kan hebben - zoals zorgen voor je ouders - zijn vaak afgerond. Dat geeft een enorme vrijheid. Dit is de periode waarin je helemaal kunt gaan luisteren naar je hart en je talenten verder kunt ontplooien. Er is niemand meer die jou vertelt wat je moet doen en hoe je dat moet doen. Je kunt nu helemaal je eigen koers varen. Je kunt oogsten wat je eerder hebt gezaaid, tot rust komen en je levenservaringen overzien.”

Helaas is er een grote categorie ouderen die dat niet zo ervaart. Deze ouderen leggen veel nadruk op de lichamelijke ongemakken die ouder worden met zich meebrengt. Op zich geen wonder; in onze cultuur staat een jong en vitaal lichaam centraal. Het geestelijke aspect van het ouder worden krijgt nauwelijks aandacht. Mar van Spreeuwel: “Met dit eenzijdige beeld laat onze cultuur niet zien dat je als mens onderdeel bent van de natuur, de aarde en de hele kosmos. Want daarin heeft alles een bloeitijd, waarna het vrucht draagt en zaad geeft. In veel niet-westerse culturen is dat besef er nog wel dat elke levensfase zijn eigen functie heeft. Ouderen worden in deze culturen beschouwd als wijze mensen. Zij worden geraadpleegd bij belangrijke beslissingen en dragen hun kennis op jongeren over. Vroeger was dat bij ons trouwens ook zo. Op het Brabantse platteland waar ik ben opgegroeid, was er meestal een grootouder in het gezin. Ik herinner me nog dat ik vaak bij een vriendinnetje kwam waar opa altijd op een vaste plek in de kamer zat. Tegenwoordig kom je dat niet meer tegen, terwijl het juist nu zo fijn voor kinderen zou zijn. Jonge ouders hebben het vaak druk, ze werken allebei en zijn veel weg. Het leven is heel jachtig, alles moet snel. Ouderen stralen rust uit en hebben doorgaans tijd om aandacht te geven. Dat is niet alleen heerlijk voor kinderen, ze zouden ook veel aan de kennis en wijsheid van ouderen kunnen hebben. Ik denk zelfs dat meer contact tussen ouderen en jongeren de agressie en het geweld in onze samenleving zou kunnen verminderen. Maar het gebruik maken van de levenservaring van ouderen is in onze huidige tijd verloren gegaan. Ze worden ondergewaardeerd en daardoor voelen veel ouderen zich depressief en eenzaam. Gelukkig is er de laatste jaren een omslag in deze negatieve tendens. Er komen steeds meer mondige ouderen, die ook op hoge leeftijd nog iets van hun leven willen maken en op eigen wijze een bijdrage leveren aan de samenleving. En er is een groeiende categorie jongeren die het interessant vindt om met ouderen op te trekken.”

 

VredigeHerberg

Mar van Spreeuwel begreep dat voor haar het moment gekomen was om haar kennis en ervaring met anderen te delen en door te geven. Ze richtte de stichting VredigeHerberg op, een ontmoetingsplaats voor oud en jong die geďnteresseerd zijn in spiritualiteit. De VredigeHerberg houdt zich bezig met het ‘bruto nationaal welzijn’ door ouderen te begeleiden op hun weg naar harmonie en innerlijke rust. “Een mens mag zich vredig voelen”, schrijft Mar van Spreeuwel in haar boek. “Kijk naar een vogel, een poes, een plant, een boom. Schijnbaar doen ze niets en toch oefenen ze invloed uit. Ze geven schoonheid en vrede en zo kom je bij je bron.”

“Het is wezenlijk dat je als oudere beseft dat je waardevol bent, niet alleen voor jezelf maar ook voor de maatschappij. De liefdeskracht op aarde wordt daarmee groter. Ik denk dat veel mensen zich dat absoluut niet realiseren. Dat kunnen we ze als oudere leren. Het gaat er niet om dat je meningen en opinies hebt, dat is niet de wijsheid van de oudere. De wijsheid van de oudere is de stilte, naar je innerlijk luisteren, je ervaring. Ouderdom biedt de gelegenheid om ten diepste te worden wie je eigenlijk bent. Te begrijpen waar het in het leven om gaat en het leven helemaal te proeven. Als het goed is kunnen ouderen dat aan jongeren doorgeven.”

 

 

 

 

                                                                                    

   Bestuur VredigeHerberg

 

Drs. Jeroen van Berckel-Smit, huisarts.

 

Carla, Henriette Cornelia van Dijck van Spreeuwel,

Politie Beambte. Penningmeester.

 

Drs.Yvonne, Hendrika Klasiena Maria Kas vertrouwensarts.

 

Bettie, E.C.A.   Krijnen, Ouderen Adviseur, Secretaris.

 

Dorien, van Kesteren-Mijksenaar, 40 jaar werkzaam bij het   

theater, actief in de Zorg Adviseur.

 

Drs. Mar, Maria Johanna Petronella van Spreeuwel,

Interdisciplinair therapeut en Wetenschapper, Voorzitter.

 

 

 

 

 

 

VredigeHerberg Heeze

 

Op 28 Mei 2011 heeft in Heeze, Willem van Oranjelaan 1. tussen 12.00 en 17.00 uur. de opening plaats gevonden van de dependance van de VredigeHerberg, een bezinningcentrum met Mind-peace bijeenkomsten. In dit centrum is het mogelijk een Natuurlijk, Duurzaam Vredig Gevoel te ontwikkelen in samenwerking met de natuur. Onze Stichting houdt zich o.a. bezig met het weer rond maken van de natuurlijke cirkel oud-jong.

 

Mar J. P. van Spreeuwel en haar non-profit ANBI, Algemeen Nut Bevorderende Instelling, zijn al meer den tien jaar werkzaam als zingever op de Zuidas van Amsterdam.

 

Onze missie: 50 plussers vreugdevol, gezonder en bewuster te laten leven, vanuit eigen kracht en talent waarbij kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. Door de geest te verbinden met het immuunsysteem en de eigen Natuur via Healing en meditatie. Dit geeft de opening naar een Nieuwe Liefdevolle Mens in een Nieuwe Wereld, waarin je kunt ervaren dat je erbij hoort.

 

In Amerika wordt in steeds meer ziekenhuizen hiermee gewerkt, omdat via de geest het mogelijk is de gezondheid via het immuunsysteem alert te houden en te genezen.

Dit geeft weer kwaliteit aan het leven ongeacht de leeftijd.

 

Ook werken wij graag samen met organisaties die op zingeving gericht zijn en waarbij alle schoonheid die mogelijk is via muziek, kunst, poëzie en natuur met elkaar zinvol bezig zijn.

Wij dragen allen immers bij aan het bevorderen van de duurzaamheid van de samenleving in een betere wereld.

 

Wij bieden gelegenheid voor brainstorm sessies met organisaties in Heeze en omgeving die zich bezig houden met preventie voor 50 plussers en hun kwaliteit van leven in deze tijd.

Dat doen wij door Innovatie pro-actief te prikkelen.

 

Wij leven immers samen met elkaar op dit moment op deze planeet en daarom hebben we iets met elkaar en onze missie is het leven en de wereld een beetje leefbaarder te mogen maken.

 

Drs. Mar J. P. van Spreeuwel, voorzitter

 

 

                                                                              

 

 

 

       DONATIES

Hoe wordt de Stichting VredigeHerberg gefinancierd?

Wij ontvangen donaties voor onze presentaties en van trouwe donateurs.

Mocht u ons willen ondersteunen, uw donaties zijn welkom.

De VredigeHerberg heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) Uw giften en legaten aan stichting VredigeHerberg Amsterdam zijn daarom fiscaal aftrekbaar bij de belastingen.

Ook kunt u vriend van onze stichting worden door jaarlijks een storting.

T.n.v. Stichting VredigeHerberg Amsterdam, NL33 ASNB0635323214

 

                                                                                                                

    DIRECT CONTACT

 Stichting VredigeHerberg

H.Bosmansstraat 54  1077XJ Amsterdam

Willem van Oranjelaan 1 5591CJ Heeze

Informatie tel. 020-6730033  vredigeherberg@hetnet.nl

Bankrekening NL33ASNB0635323214

www.vredigeherberg

 

 

 

    LINKS naar onze PARTNERS

    www.bomenvoorkoeien.nl

   www.decoenen.nl

   www.gildeamsterdam.nl

   http://www.ignatiushuis.nl/

   http://www.janegoodall.org/

   http://www.jungiaaninstituut.nl/

http://www.milieubewustzijn.nl/

    http://www.natuurcollege.nl/

   http://www.panda.org/

   http://www.seniorweb.nl/

   http://www.staatsbosbeheer.nl/

   http://www.vogelbescherming.nl/

    http://www.vriendenbeatrixpark.nl/

   http://www.waddenvereniging.nl/

    http://www.zingevingzuidas.nl/

    Pastor Pierre Valkering   van de   http://www.amsterdam.vredeskerk.nl/

                                                                          

                                               http://www.obrechtkerk.nl/

 

 

Jaarverslag VredigeHerberg 2013

Vijftigplusser wij willen een deel van de oplossing zijn en niet het probleem.

We zijn een vrijwilligersorganisatie van, voor en door elkaar met respect geven en ontvangen.

Veel activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Onze missie is nog steeds het

bijdragen en het bevorderen van de duurzaamheid van een Vredige samenleving in een leefbare wereld.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is een van de mooiste dingen die een mens mag toevallen. Wij

geven daar een bijdrage aan met luisteren vanuit het hart.

Afgelopen jaar hadden wij bijeenkomsten met medewerkers en vrijwilligers in de ouderenzorg, gezondheidszorg en het

welzijnswerk.Als een mens tevreden is zal men zich gemakkelijker inzetten voor het verbeteren van maatschappelijke

kwaliteiten en dit aan anderen doorgeven. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Senioren in

onze maatschappij zijn de schakels in de ketting die maatschappij heet. Bewustzijnsontwikkeling staat bij ons nog steeds voorop.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die aan hun idealen gestalte geven.

Duurzaam Cultureel bezig zijn door

Gezondheidspreventie met Meditatie Kunst en Muziek

Steeds meer wordt er bekend over meditatie en bewustzijn. Mind peace projecten verschijnen over de

hele wereld in ziekenhuizen en gezondheidscentra’s. Er verschijnen boeken als: Van pijn slijt het brein.

Door stilteoefeningen en geleide meditatie is bekend dat men eigen pijnstillers aanmaakt. Daarom zijn

onze bijeenkomsten en coachings helend. Vrede is in je en dat proberen wij naar buiten te laten

uitstralen, opdat het aan anderen kan worden doorgegeven.

In onze presentatie of een individueel gesprek vindt overdracht plaats in de vorm van positieve energie.

Des te meer nu we een dependance hebben, vlak bij de heide en het bos. Een oase

van rust en schoonheid waar de deelnemers kunnen genieten van de Natuur, Cultuur,  exposities en muziek.

Schone lucht en de gastvrijheid staat centraal. Door het leren leven vanuit je eigen talenten

samen van competitie naar coöperatie. We spelen in op de nieuwe maatschappij en de behoeften die

daaruit ontstaat. Werken met ouderen- en jongeren- organisaties die op zingeving en ontwikkeling gericht zijn

en waarbij alle schoonheid die mogelijk is via Natuur, Muziek, Kunst, Poëzie en Duurzaamheid mogelijk is.

 

Activiteiten

De VredigeHerberg kende weer  activiteiten die geheel in eigen beheer worden uitgevoerd. Hieronder volgt een opsomming van

Presentaties, lezingen en cursussen georganiseerd en gegeven over Positief ouder worden; Mind Peace projecten;

Filosofie van de levenskunst; Praktische Psychologie en Healing voor Gevorderden. Verder Personal coaching en Mediation.

Het aantal bezoekers in 2013 was van 1 tot 95 per bijeenkomst. De leeftijd tussen 15 en 92 jaar.

Het aantal  dit jaar was als volgt verdeeld:

1e Presentaties die wij zelf verzorgde als Stichting. 27

2e Het Coachen van individuen. 23

3e Het coachen van presentaties door derden. 42

4e En het Coachen van presentaties waarbij ons gedachtegoed als input werd gebruikt + 216

 

Vooral onze Mind Peace en levenskunst projecten werden erg op prijs gesteld. Hierbij kan men op een liefdevolle manier wakker

Worden, omdat het eigen werk met volle aandacht en naar tevredenheid word gedaan, waarbij dienstbaarheid voorop staat.

Daardoor kwam men los van de eenzaamheid. Ook waren we dit jaar weer veel betrokken als coach bij presentaties elders.

Er is sprake van indirecte effecten van coachen van groeperingen die onder andere met vijftigplussers en jongeren werken.

Wij werkte ook mee in Medische advies raden aan  bewustwordingsprocessen bij behandelaars en  we ondersteunde non-profit organisaties.

 

Contacten en samenwerking

Er waren contacten met ouderen en Lerarenbonden en instellingen van ANBO, CNV en KBO; Hospice; Slachtoffers van

Concentratiekampen en hun nabestaanden; de Thomas kerk; Filosofie en zingeving aan de Zuidas. De Moerman vereniging;

Stichting Filosofie en Meditatie en Praktische Filosofie. Intensief contact is er met Gilde Amsterdam en enige Gilde afdelingen in het land.

Samenwerking met 55-plus centra De Coenen de Wouw in Amsterdam evenals het Ignatiushuis.

In Heeze, met de coöperatie HSLnet, IVN, NVVH en de KBO.

 Van eenvoudige ontwikkeling tot Duurzame, Hogere Liefdevolle ontwikkeling. “Een nieuw paradigma”.

 

Bestuur

Mw. drs. Mar J. P. van Spreeuwel, voorzitter, achtergrond Bestuur ervaring, Wetenschap en therapeutische kwaliteiten.

zij was als Therapeut en Wetenschapper verbonden aan de VU en ziekenhuis “Vogelenzang”

Mw. Bettie Krijnen, secretaris, ouderenadviseur.

Drs. Jeroen van Berckel Smit, huisarts en oprichter Integraal Gezondheidscentrum ‘Hygiea’.

Mw. Carla van Dijck, politiebeambte, penningmeester.

Mw. drs. Yvonne Kas, vertrouwensarts.

Adviseur Dorien van Kesteren Mijksenaar

 

Financiën 2013 Stichting VredigeHerberg

Inkomsten en uitgaven over 2013

   Staat 2012                          Begroting 2013                       Staat 2013

Inkomsten

Donaties Spaarrek.NL33ASNB0635323214                 1620                                      1500                                       1620

Donaties Kas                                                               1987                                      1500                                         733

Rente spaarrekening                                                     483                                        400                                         521

_____________________________________________________________________________________________

Totaal                                                                         4090                                       3400                                       2874         

 

Uitgaven

Administratie en organisatie                                      458                               500                                          282

Vrijwilligers representatie                                          647                             1000                                          274

Public Relations +Bestuur                                          481                             1000                                         188                                                                          

Informatie CommunicatieTechnologie (ICT                 256                             1000                                       1568

Reiskosten                                                                 588                             1000                                         583

Bankkosten en KVK                                                      82                                                                                95

______________________________________________________________________________________

Totaal                                                                         2539                           4500                                       2990

Nadelig saldo 116

                                                                                                                                            

Balans 31 december 20

Passiva                                                                                             Activa            

Continuďteit reserve   21.545                                                 Saldo Bank       36 

                                                                                              Saldo Kas         10 

nadelig saldo  2013        116                                                 Spaar rek.  21.383 

Totaal                          21.429                                                                   21.429                            

                                                                                                                                            

 

We  beschikken over een aantal vaste donateurs die maandelijks een bedrag op onze rekening overmaken.

Alle gulle gevers worden hartelijk bedankt voor hun steun en donaties. Schenkingen voor het voortbestaan van onze

stichting blijven welkom op ons IBAN nummer NL33ASNB0635323214. Omdat wij een door de Belastingdienst erkende ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn, mogen donateurs wat zij schenken als giften van de belasting aftrekken, ook legaten.

 

Onze idealen

De Stichting VredigeHerberg heeft geen medewerkers en directieleden in dienst. Het werk wordt geheel uitgevoerd door

‘onbetaalbare vrijwilligers’. Er is alleen sprake van vergoeding van kosten van administratie, reiskosten en communicatie middelen.

Want: .................Geestelijk voedsel is onbetaalbaar, Daarom zijn we een echte non-profit organisatie en  vrede is in je.

En de VredigeHerberg bied je daarvoor de gelegenheid dat te ervaren en uit te delen.

Daarom zijn wij ook geen concurrent van instellingen die met betaalde krachten werken.

Wij zijn uniek als vernieuwende schakel!

Door onze manier van voorlichting, communicatie en presentatie van Mind peace projecten tot bewustwording van een nieuwe wereld,

door ons kwalitatief bottum-up onderzoek in samenwerking met universiteiten. We geven inzichten die we zelf ook opdeden.

Als echte non-profit goede doelen organisatie werken we samen aan een duurzame wereld. We zullen iets moois achterlaten voor

Toekomstige generaties. Als vernieuwende schakel in een eeuwenoude keten vanuit de menselijke zie. En zo ontketenen we door

Onze inspiratie en daadkracht een groene milieu revolutie.

 

BELEIDSNOTA   Stichting VredigeHerberg

(We beginnen met een metafoor voor beleidsmakers: De kracht van een visioen van de wereld.) Een verhaal uit Duizend en een Nacht.  EERST LEZEN

 

“In het Arabië erfde Mamoen, de zoon van Haroen al-Rasjid, een stad. Toen hij er bezit van nam, trof hij haar aan in wanorde, op het punt ineen te storten. Perzische kooplieden, op de markten twistend met de burgers van de stad, hadden hun zwakheden ontdekt, waardoor ze waren aangemoedigd tot plundering en geweld.

De jonge vorst kreeg de raad om nieuwe wetten uit te vaardigen en de naleving ervan af te dwingen. Hij volgde deze raad op, maar dit had tot gevolg dat de ruzies alleen maar heviger werden. De burgers van zijn stad werden steeds armer en de kooplieden begonnen de stad te mijden. In zijn wanhoop bedacht Mamoen een oplossing. In het geheim bracht hij bepaalde ambachst­lieden van buiten de stad bijeen en verzocht hen om een maquette van een adembenemend mooie stad uit ivoor en kostbare gesteenten te vervaardigen naar een ontwerp dat hij hun ter hand stelde. Toen de maquette gereed was. beloonde hij hen rijkelijk en zond hen heen; en in het nachtelijk duister bracht hij de maquette over naar de grote moskee en verborg haar daar achter een gordijn.

Hierop vaardigde Mamoen een decreet uit dat voorschreef dat iedere koopman en reiziger die door de stadspoorten kwam eerst naar deze moskee moest worden geëscorteerd, om er te bidden en een plechtige eed tot stilzwij­gen af te leggen. Pas daarna werd de maquette voor hen onthuld; en uit de veranderde houding van deze vreemden werd het de burgers van Mamoens stad duidelijk dat zij een verheven visioen moesten hebben gehad waarover zij niet durfden of konden spreken. Nu eisten zij om zelf ook dit visioen te mogen aanschouwen - en dit was precies wat Mamoen had gewenst. Ze wer­den een voor een toegelaten in de moskee en moesten dezelfde eed tot zwij­gen afleggen. Nu begon aan het licht te komen dat de gebieder der ambachts­lieden meer succes had dan de gebieder der wetgevers, want de mensen - ver­anderd als zij waren door de aanblik van dit visioen - handelden nu hun zaken in vrede af. Stilletjes keerden nu de orde, het levensplezier en de welstand terug in de stad. En toen de stad die Mamoen had geërfd werd herbouwd, vertoonde zij grote overeenkomst met de stad van zijn droom.”

 

BELEIDSNOTA   Stichting VredigeHerberg

Uitgangspunten

Er staat in de komende decennia veel te gebeuren in Nederland. Het aantal ouderen zal drastisch stijgen en WIJ sluiten aan op vragen in de samenleving. Daarom gaan we investeren in een Kennis samenleving en het Bruto Nationaal Welzijn.

 

Doelstelling

Wij maken gebruik van talenten en kennis van onze 50+ vrijwilligers. De VredigeHerberg is een rustpunt voor geest en lichaam, met activiteiten en ontwikkeling van initiatieven, die bijdragen en inspireren tot innerlijke harmonie. Tegelijkertijd verhogen wij de kwaliteit van leven en welzijn voor het individu en de wereld om ons heen. Creativiteit wordt gestimuleerd. Onze Stichting is een raadgeefster voor haar omgeving een ideële organisatie zonder winstdoelstellingen. Ons werk wordt gedaan, door mensen die zowel idealistisch als praktisch van aard zijn en ontwikkelen bewustwordingsprocessen door het aanbieden van activiteiten meegaand met vernieuwingen in de samenleving om de natuurlijke cirkel jongoud weer rond te maken.

Wij zijn we een echte non-profit organisatie: Want Geestelijk voedsel is onbetaalbaar en Vrede is in je.

De VredigeHerberg biedt je daarvoor de gelegenheid dat te ervaren en uit te delen. Daarom zijn wij ook geen concurrent van instellingen die met betaalde krachten werken.

De Stichting VredigeHerberg is gerangschikt volgens artikel 24 van de successiewet 1956, hetgeen betekent dat alle donaties aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Charitatieve projecten zijn een belangrijke peiler van de stichting. Hiertoe wordt een fonds ‘Kosmopoliet’ opgericht met het doel een aantal kinder- en dierenprojecten die binnen onze doelstelling vallen te ondersteunen. Hier zal ook onze nalatenschap t.z.t heen gaan.

 

Stichting VredigeHerberg

H.Bosmansstraat 54  1077XJ Amsterdam                                                      

Willem van Oranjelaan 1 5591CJ Heeze

Informatie tel. 020-6730033

Bankrekening NL33ASNB0635323214

www.vredigeherberg

 

 

 

 

HET OVERNEMEN VAN (DELEN) VAN ONZE GESCHRIFTEN E.D. IS TOEGESTAAN

MITS MET BRONVERMELDING.